Categories
Pätkätyö

Silpputyön hinnoittelu uusiksi!

Esitin STM:n Samapalkkafoorumissa työmarkkinaosapuolia kommentoidessani silpputyölisää muussa kuin vakituisessa ja kokoaikaisessa työssä työtä tekeville. Käytännössä siis määräaikaista, osa-aikaista, keikkatyötä yms. tekeville.

Tästä linkistä STM:n tuottamaan tilaisuuden youtubetaltiointiin. Alussa SAK:n puheenjohtaja Lauri Lyly ja EK:n lakiasiainjohtaja Markus Äimälä. Kohdasta 21´30 äänessä tasa-arvovaltuutettu Pirkko Mäkinen ja kohdasta 28´18 tutkija Anu Suoranta.

Esittämäni silpputyölisä olisi vastaava olosuhdekorvaus kun ylityölisä tai sunnuntailisä. Kyse on työn hinnoittelusta, johon työnantaja pystyisi vaikuttamaan järjestämällä työaikoja ja työtä mm. työsuhdepooleihin.

Silpputyölisä toimisi monikärkiohjuksen tavoin. Yhtäältä työtä järjestettäisiin vakituisiin ja kokoaikaisiin muotoihin. Tällöin sukupuolten ansioerot kapenisivat. Toisaalta, jos työtä teetettäisiin edelleen muussa kuin vakituisessa ja kokoaikaisessa muodossa, niin siitä maksettaisiin enemmän työntekijölle. Tälläkin olisi sukupuolten ansioeroja kaventava vaikutus.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *