Categories
Uncategorized

Kivinokka on kaikkien kaupunkilaisten!

Kivinokan virkistysalueasemakaavan teon yhteydessä on julkaistu KYMP:n tilaama ympäristöhistoriallinen selvitys alueen kehittämisperiaatteista. Kaikkiaan selvityksessä on paljon hyvää, mutta onhan siellä myös kaavoittajan tilaama ajattelu siitä, että jotkut kesämajat olisivat kaupunkilaisten tiellä. Eivät ole. Kivinokan yksi juju on juurikin se tunnelma, jossa voi kulkea pitkin hobbittikyläalueita pällistellen kaikkialla. Alue on avoin kaikille ja minun on vaikea tunnistaa selvityksessä välähtelevää pohjavirettä alueen sulkeutuneisuudesta. Sanoisin, että viimeistään vuosittain järjestämämme KinoKivinokka elokuvatapahtuma on ollut magneetti ja kutsu, joka on opettanut tuhansille kaupunkilaisille Kivinokan olemassaolon. Ja juuri se oli myös tarkoitus.

Kaupungin tilaama selvitys sisältää myös kaupunkiaktivismiosuuden – se tunnistaa ja tunnustaa Kivinokka kaikille liikkeen ratkaisevan roolin Kivinokan säilymisessä kaikille avoimena virkistysalueena. Tilannekuva lähtee liikkeelle siitä, että oli esitelty kolme alueen rakentamisvaihtoa, jotka siis kaikki olivat raskaan rakentamisen vaihtoehtoja, joissa virkistysalue olisi vaihdettu taloihin, raskaimmassa vaihtoehdossa vastaaviin joita nyt rakentuu vastarannalle Kalasatamaan. Me kaupunkiaktiivit ajattelimme toisin. Juuri muualla tiivistyvä rakentaminen on perustelu Kivinokan virkistyskäytölle. Tästä tilannekuvasta raportissa kirjoitetaan allaolevan mukaisesti. En ole kaikista lauseiden totuusarvosta samaa mieltä, enkä ehkä sävystäkään, mutta kehyskertomuksen johtopäätöksestä olen samaa mieltä. Me Kivinokka kaikille -liikkeessä osasimme yhteiskuntavaikuttamisen! Ja sen ja Kivinokan arvon ymmärtävien kuntapoliitikkojen päätöksen seurauksena Kivinokka säilyi kaikille avoimena keitaana keskellä kaupunkia.

Selvityksen sitaatti kuuluu näin:

“Kaupunki esitteli kolme maankäyttövaihtoehtoa vuonna 2013. Tämän seurauksena aktivoitui pääosin Kivinokkalaisista koostuva ”Kivinokka kaikille” – kansalaisliike, joka halusi säilyttää Kivinokan virkistyskäytössä. Liikkeen tavoitteena oli saada poliitikot, kansalaismielipide Kivinokan taakse sekä Kivinokka laajemmin tunnetuksi, ja se järjesti erinäisiä tempauksia sekä oman esityksensä Kivinokan kehittämisestä virkistysalueena. Kontaktien ja yhteistyön poliitikkojen ja kaupunkisuunnitteluviraston kanssa ansiosta Kivinokka-liikkeen vaihtoehtoinen esitys esiteltiin myös lautakunnassa, jossa päätettiin Kivinokan suunnitteluperiaatteista keväällä 2014. Lautakunnalle esiteltiin kaupunkisuunnitteluviraston vaihtoehtotarkastelujen ja viitesuunnitelman pohjalta muodostamat Kivinokan suunnitteluperiaatteet, joiden tavoite oli tehdä Kivinokasta n. 6000 asukkaan tiivisti rakennettu, puukerrostalovaltainen, ekologisesti kestävä kaupunginosa, jossa on asumista, virkistystoimintaa sekä historiallisesti arvokkaita alueita ja tiiviimpi liittyminen naapurikaupunginosiin meren ylittävän kävely- ja pyöräilysillan ja Itäväylän ja metroradan avulla peittävän kannen avulla. Nämä periaatteet, jotka olisivat mahdollistaneet Kivinokan osayleiskaavan laatimisen, kaatuivat kuitenkin niukasti äänin 5-4 lautakunnassa 2014 keväällä Kivinokkalaisten riemuksi. Lautakunnassa päätettiin, että Kivinokan jatkosuunnittelu tutkii Kivinokan kehittämistä virkistysalueena. Kivinokka kaikille – liikkeen perintönä järjestetään edelleen vuosittain Kino Kivinokka – ulkoilmaelokuvatapahtuma, joka järjestettiin ensimmäisen kerran 2013. Tapahtumalla haluttiin tehdä maineeltaan sisäänpäin lämpiävästä Kivinokasta houkuttelevampi kaupunkilaisille, ja siten vastustaa Kivinokan rakentamista.”

Tähän lopuksi totean. Toivottavasti korona sallii, niin päästää jälleen elokuussa 2021 KinoKivinokkaan katsomaan upeissa puitteissa leffaa. Tervetuloa kaikille avoimeen Kivinokkaan!

Kuva on esittämästämme vaihtoehtosuunnitelmasta.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *