HeKa kuntoon! Nykyaikaisia ja suoria vaikutuskanavia asukkaille

Helsingin kaupungin asunnot Oy on kaupungin omistama yhtiö. Vuokralaisia on noin 80 000. Helsingin kalliilla asuntomarkkinoilla HeKa:n asunto on lottovoitto, mutta vaikuttamisessa oman kodin asioihin on suuria ongelmia. Sen vuoksi HeKa:sta on tehtävä moderni ja turvallinen vuokranantaja ja se onnistuu:

  • Palvelemalla asukkaita asiallisesti, tasapuolisesti ja monella kielellä
  • Ottamalla jokainen asukas mukaan remonttien suunnitteluun
  • Lopettamalla asukkaiden irtisanomiset kodeista remonttiajaksi
  • Käynnistämällä esim. kimppa-auto-, aurinkopaneeli-, viherkatto- ja laatikkoviljelyprojekteja
  • Rakentamalla asukkaille nykyaikaisia suoria vaikutuskanavia ja tiedottamalla selkeästi ja ammattitaitoisesti
  • Tekemällä yhtiön päätöksenteosta ja asioiden valmistelusta avointa
  • Etsimällä keinoja, ettei tuloraja-asetus pysäytä sisäisiä asunnonvaihtoja, eikä jatkossa mahdollinen tulojentarkistus vaaranna nykyisten asukkaiden oikeutta asua kodeissaan.

HeKa OY:n omistavat helsinkiläiset. Yhtiössä on demokratiavaje. Valta yhtiöön puuttuu asukkailta ja kaupunkilaisilta. Kaupunginvaltuusto ei saa HeKa:sta tietoa. HeKa:n 47 000 asunnossa on kiinni valtava kaupungin omaisuus. Päätösvalta yhtiössä on palautettava virkamiesvetoiselta hallitusviisikolta kaupunginvaltuustolle.