Varavaltuutettu 2013-2016

Sain kuntavaaleissa 368 ääntä ja se riittää varavaltuutetun paikkaan Vasemmistoliiton ryhmässä Helsingin kaupunginvaltuustossa. Kiitoksia kaikille äänestäjille. Ja kiitoksia upealle tukiryhmälleni!

 

Helsinki! Kunnon työtä – kunnon palvelut

 • Kaupungin oma työ on kaupunkilaisten etu
 • Työmuotoshoppailu halventaa työtä ja sen tekijää
 • Julkiset palvelut eivät saa olla bisnestä
 • Kohtuuhintainen asuminen on ihmisoikeus
 • Kivinokka säilytettävä ja sitä on kehitettävä kaupunkilaisten virkistysalueena

Anun vasemmistolainen vaihtoehto on:

 • julkisesti järjestetyt peruspalvelut kansainvälisten pääomasijoittajien ehdoilla tuotettujen ostopalvelujen sijaan
 • työehtosopimusten turvaama kunnan oma työ
 • pysäyttää kahden kerroksen työmarkkinakehitys, jossa työntekijöitä siirretään kuntaorganisaatiosta ulos. Työmuotoshoppailu johtaa heikompien ehtojen ja huonompien olosuhteiden työ- ja näennäisyrittäjäsuhteisiin
 • kehittää työaikapankkien ja työsuhdepoolien kautta pysyviä työsuhteita määräaikaisen-, vuokratyön ja vastentahtoisen osa-aikatyön sijaan
 • on kunnan tuottamat kohtuuhintaiset vuokra-asunnot suurten rakennuttajien voitontavoittelun sijaan
 • kehittää kohtuuhintainen joukkoliikenne

Helsingin kaupunki, valtion jälkeen Suomen suurin
39 000 ihmisen työnantaja, voi näyttää suuntaa:

 • Helsinkiläisillä on oikeus kunnon työhön ja kunnon palveluihin
 • Kaupungin omat työsuhteiset työntekijät ovat sekä kuntalaisten että työntekijöiden etu. Jokainen hoivan, hoidon, koulutuksen ja kulttuurin ammattilainen ansaitsee turvallisen ja ennustettavan työsuhteen. Ja me tarvitsemme jokaista kouluavustajaa, opettajaa, lastenhoitajaa, siivoojaa, lastentarhanopettajaa, kodinhoitajaa, ruokapalvelutyöntekijää, perhepäivähoitajaa, lähihoitajaa, bussikuskia, sosiaalityöntekijää, kirjastotyöntekijää, perushoitajaa, kulttuurityöntekijää, sairaanhoitajaa ja monia muita arjen ammattilaisia
 • Ulkoistamiset ja seikkailut pääomamarkkinoilla johtavat työntekijöiden aseman heikentämiseen
 • Toistuvissa ja holtittomissa kilpailutuksissa kuntalaisten palvelujen laatu heikkenee
 • Hyvinvointipalveluilla ei saa tehdä bisnestä, sillä yksityiset ostopalvelut rahoitetaan julkisista varoista