Vaalikärjet

TILAA IHMISELLE! – Anun vaalikärjet:

 1. Maksuttomia työtiloja ja terveyspalveluja itsensätyöllistäjille
 2. Edullisempia asuntoja Helsinkiin
 3. Kaupungin palvelut ja työntekijät eivät ole kauppatavaraa: ei yksityistämiselle!
 4. HeKa kuntoon! Nykyaikaisia ja suoria vaikutuskanavia asukkaille
 5. Kaikille oikeus maksuttomaan kaupunkitilaan ja lähiluontoon
 6. Tasa-arvoa kuntapolitiikkaan – sukupuolivaikutusten arviointi päätöksentekoon
1. Maksuttomia työtiloja ja terveyspalveluja itsensätyöllistäjille

Suomessa on 183 000 vailla palkkatyösuhteeseen kuuluvia oikeuksia työskentelevää itsensätyöllistäjää. Heistä suuri osa asuu pääkaupunkiseudulla.

Helsingin kaupungilla voisi olla merkittävä, myönteinen rooli itsensätyöllistäjien työolosuhteiden parantajana. Helsinki voisi tarjota maksuttomia työtiloja esimerkiksi läppärityöskentelyyn ja myös enemmän tilaa vaativaan kuvataidetyöskentelyyn. Kaupunki voisi myös tarjota keikkatyöntekijöille ennaltaehkäiseviä terveyspalveluja ja vastata heidän laskutuspalveluistaan.

2. Edullisempia asuntoja Helsinkiin

Asumisen hintaan voidaan vaikuttaa. Hyvä asuntopolitiikka on samalla toimivaa työvoimapolitiikkaa ja elinkeinopolitiikkaa. Siksi Helsingin kaupungin on syytä itse rakentaa runsaasti kohtuuhintaisia vuokra-, asumisoikeus- ja hitasasuntoja. Kohtuuhintainen asuminen on perusoikeus ja se mahdollistaa myös matalapalkka-alojen, pätkä- ja osa-aikatyöntekijöiden, itsensätyöllistäjien ja opiskelijoiden asumisen Helsingissä.

3. Kaupungin palvelut ja työntekijät eivät ole kauppatavaraa: ei yksityistämiselle!

Helsingin kaupungin ammattihenkilöstö huoltaa, kehittää, suunnittelee, kasvattaa ja opettaa. Ammattitaitoinen tukipalveluhenkilöstö pitää koulut, päiväkodit ja sairaalat siistinä, hoitaa ruokahuollon. Siksi ei ole samantekevää miten nämä palvelut tuotetaan. Meidän kuntalaisten etu ovat kunnan omana työnä tuotetut palvelut. Niistä saamme tietoa ja niihin voimme vaikuttaa. Tiedämme mistä kuntaveroissa maksamme.

Helsingin kaupungilla työskentelee 38 000 työntekijää, joista valtaosa on naisia. Näistä työntekijöistä ei saa tehdä muutosten kauppatavaraa. Kuntatyönantajan on noudatettava työehtoja ja myös tarjottava työntekijöille vaikutusmahdollisuuksia työhönsä.

4. HeKa kuntoon! Nykyaikaisia ja suoria vaikutuskanavia asukkaille

Helsingin kaupungin asunnot Oy on kaupungin omistama yhtiö. Asukkaita on noin 80 000. Helsingin kalliilla asuntomarkkinoilla HeKa:n asunto on pienoinen lottovoitto, mutta vaikuttamisessa oman kodin asioihin on suuria ongelmia. Sen vuoksi HeKa:sta on tehtävä moderni ja turvallinen vuokranantaja ja se onnistuu:

 • Palvelemalla asukkaita asiallisesti, tasapuolisesti ja monella kielellä
 • Ottamalla jokainen asukas mukaan remonttien suunnitteluun
 • Lopettamalla asukkaiden irtisanomiset kodeista remonttiajaksi
 • Käynnistämällä esim. kimppa-auto-, aurinkopaneeli-, viherkatto- ja laatikkoviljelyprojekteja
 • Rakentamalla asukkaille nykyaikaisia suoria vaikutuskanavia ja tiedottamalla selkeästi ja ammattitaitoisesti
 • Tekemällä yhtiön päätöksenteosta ja asioiden valmistelusta avointa
 • Etsimällä keinoja, ettei tuloraja-asetus pysäytä sisäisiä asunnonvaihtoja, eikä jatkossa mahdollinen tulojentarkistus vaaranna nykyisten asukkaiden oikeutta asua kodeissaan.

HeKa OY:n omistavat helsinkiläiset. Yhtiössä on demokratiavaje. Valta yhtiöön puuttuu asukkailta ja kaupunkilaisilta. Kaupunginvaltuusto ei saa HeKa:sta tietoa. HeKa:n 47 000 asunnossa on kiinni valtava kaupungin omaisuus. Päätösvalta yhtiössä on palautettava virkamiesvetoiselta hallitusviisikolta kaupunginvaltuustolle.

5. Kaikilla oltava oikeus maksuttomaan kaupunkitilaan ja lähiluontoon

Helsinki tarvitsee kaikille kaupunkilaisille avoimia demokraattisia, ei-kaupallisia kaupunkitiloja, kuten kirjastoja, asukastaloja, aukioita, metsiä, latuja, puistoja, saaria ja rantoja.

Tulevina vuosina Helsinkiä rakennetaan ja tiivistetään voimakkaasti. Asukkaat on otettava aidosti mukaan suunnitteluun alusta lähtien. Asukkaiden kuuleminen ei riitä. Toimivia ratkaisuja asemakaavoituksessa on haettava yhdessä asukkaiden kanssa.

Esimerkiksi Katajanokan Matruusinpuisto on vilkkaassa vapaa-ajanviettokäytössä ja sellaisena se on säilytettävä. Katajanokan kärkeen sopisi myös merellisen Helsingin vesibussipysäkki ja kaupallisen Altaan jatkoksi ei-kaupallinen Katajanokan kansankylpylä.

Kivinokka on innostava esimerkki yhteisöllisyyttä synnyttävästä kaupunkikulttuurista. KinoKivinokka sai alkunsa alueen suojelukamppailusta. Elokuussa 2017 järjestämme jo viidennen kerran tuhansien ihmisten maksuttoman leffatapahtuman Kivinokan uimarannalla. Kivinokka on upea virkistysalue, mutta alueen toimivuutta on jatkossa parannettava vastaaman kävijöiden moninaisia tarpeita. Uimarannalle tarvittaisiin muun muassa huoltorakennus, jossa voi lämmittää ruuat, vaihtaa vaipat tai ladata kännykät.

6.Tasa-arvoa kuntapolitiikkaan – sukupuolivaikutusten arviointi päätöksentekoon

Kuntapolitiikan päätökset, kuten esimerkiksi liikuntapaikkojen rakentaminen ja salivuorojen jakaminen, vaikuttavat eri tavalla eri sukupuoliin. Siksi sukupuolivaikutusten arvionnista, eli suvauksesta on tehtävä keskeinen osa kaikkea päätöksentekoa. Päätösten sukupuolivaikutusten arvioinnissa täytyy huomioida sukupuolen moninaisuus. Sukupuolivähemmistöihin kuuluvat, esimerkiksi muunsukupuoliset, saattavat kokea syrjintää, joka jää huomaamatta, kun sukupuoli käsitetään kapean kaksijakoisesti.

Jotta sukupuolinäkökulma saadaan valtavirtaistettua kuntapolitiikkaan, tarvitaan myös sukupuolen mukaan eriteltyä tietoa, tilastoja ja tasa-arvoanalyysejä kuntapolitiikan eri alueilta. Esimerkiksi sote-uudistusta on tärkeää analysoida sukupuolinäkökulmasta. Myös kaupungin talousarvion sukupuolivaikutuksia on analysoitava jo valmisteluvaiheessa.


 

Helsingin vasemmistoliiton vaaliohjelmaan klikkaamalla tästä

Vasemmistoliiton valtakunnalliseen kuntavaaliohjelmaan Kuntavaaleissa tasa-arvoisten julkisten palvelujen puolesta klikkaamalla tästä

Kuntavaalipäivä 9.4.2017. Ennakkoäänestys kotimaassa 29.3-4.4.2017 ja ennakkoäänestys ulkomailla 29.3-1.4.2017.